Şirketler ve Ticaret Hukuku

TTK kapsamında düzenlenen tüzel kişiliklerin kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarının hukuki denetimi ve kararlarının hazırlanması, tescil işlemleri, şirket sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi, şirket iş ve işlemlerinde önleyici hukuk hizmetlerinin sağlanması ve yargı sürecinin takibi başlıca çalışma alanlarımızdır.

Yol Tarifi